0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

11 giờ khuya vừa đặt chân đến nhà, thân thể rã rời. Một ngày bận rộn với nhiều kế hoạch mới thật vui nhưng hân hạnh thông báo là mình chính thức kiệt sức. Ngày mai có đến 3 cuộc hẹn từ sáng sớm đến tận chiều tối, muốn bỏ trốn quá hehe. Cuối cùng thì Olalasexy của mình đã có bài hát riêng do rapper người Mỹ viết riêng cho Olalasexy của mình. Hồi hộp để ra mắt trong Olalasexy Bikini Contest 2012 quá đi. 

 Ngày mai sẽ đi xem location cho Olalasexy Fashion, một brand mới của công ty mình, hehe. Hy vọng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp thật xứng đáng ! 

11 giờ khuya vừa đặt chân đến nhà, thân thể rã rời. Một ngày bận rộn với nhiều kế hoạch mới thật vui nhưng hân hạnh thông báo là mình chính thức kiệt sức. Ngày mai có đến 3 cuộc hẹn từ sáng sớm đến tận chiều tối, muốn bỏ trốn quá hehe. Cuối cùng thì Olalasexy của mình đã có bài hát riêng do rapper người Mỹ viết riêng cho Olalasexy của mình. Hồi hộp để ra mắt trong Olalasexy Bikini Contest 2012 quá đi. 

 Ngày mai sẽ đi xem location cho Olalasexy Fashion, một brand mới của công ty mình, hehe. Hy vọng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp thật xứng đáng ! 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing