0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Vừa mới làm xong bài quiz, thật may mắn kết quả đúng như mình mong muốn. Thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như có gì đó không ổn. Đầu của mình có hàng trăm suy nghĩ. Nhiều khi mình không thể hiểu được mình vì chuyện gì trong đầu mình cũng tách biệt thành 2 dòng khác nhau. Nửa thế này, nửa thế kia. Cảm giác như đứa trẻ con mới lớn. Hôm nay thấy lo nhiều lắm, làm việc gì cũng đặt bản thân mình lên trên hết không quan tâm đến những hậu quả xảy ra. Nếu có xấu thì cũng ráng nhắm mắt quên cho lẹ rồi sau đó cũng chẳng thèm kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cũng chẳng thèm phân biệt tốt hay xấu miễn thích và thấy đáng là lao vào. Vậy mà thấy cuộc đời ý nghĩa hơn biết bao người. Có nhiều suy nghĩ muốn viết nhưng sợ viết xong rồi đọc lại không hiểu. Mọi thứ cứ mênh mang, mơ hồ. Có một chút lo, một chút sợ. Nói không sợ nhưng mà sợ thật đó huhu
Vừa mới làm xong bài quiz, thật may mắn kết quả đúng như mình mong muốn. Thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như có gì đó không ổn. Đầu của mình có hàng trăm suy nghĩ. Nhiều khi mình không thể hiểu được mình vì chuyện gì trong đầu mình cũng tách biệt thành 2 dòng khác nhau. Nửa thế này, nửa thế kia. Cảm giác như đứa trẻ con mới lớn. Hôm nay thấy lo nhiều lắm, làm việc gì cũng đặt bản thân mình lên trên hết không quan tâm đến những hậu quả xảy ra. Nếu có xấu thì cũng ráng nhắm mắt quên cho lẹ rồi sau đó cũng chẳng thèm kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cũng chẳng thèm phân biệt tốt hay xấu miễn thích và thấy đáng là lao vào. Vậy mà thấy cuộc đời ý nghĩa hơn biết bao người. Có nhiều suy nghĩ muốn viết nhưng sợ viết xong rồi đọc lại không hiểu. Mọi thứ cứ mênh mang, mơ hồ. Có một chút lo, một chút sợ. Nói không sợ nhưng mà sợ thật đó huhu

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing