0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Gần tết rồi mà không khí nhà mình ảm đạm quá. Mình buồn,em mình buồn, mẹ mình buồn chỉ có một người không bao giờ buồn. Mình không biết gọi đó là gì, cảm giác vừa thương lại vừa giận thật là khó chịu. Dường như khi ta đặt quá nhiều cố gắng vào việc gì thì việc đó lại càng trở nên trắc trở. Ngày mai mình sẽ make a big decision, cố gắng không hy vọng nhiều nhưng lại cảm thấy lâng lâng như trẻ con. Make a decison, then make it right nhé !

Gần tết rồi mà không khí nhà mình ảm đạm quá. Mình buồn,em mình buồn, mẹ mình buồn chỉ có một người không bao giờ buồn. Mình không biết gọi đó là gì, cảm giác vừa thương lại vừa giận thật là khó chịu. Dường như khi ta đặt quá nhiều cố gắng vào việc gì thì việc đó lại càng trở nên trắc trở. Ngày mai mình sẽ make a big decision, cố gắng không hy vọng nhiều nhưng lại cảm thấy lâng lâng như trẻ con. Make a decison, then make it right nhé !

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing