0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm nay là một buổi chiều vui vẻ. Hắn đi làm về Hai đứa hì hục dọn nhà rồi trở mình đi chợ mua Quá trời đồ ăn. Nào là satay, gỏi đu đủ, Sushi nữa. Sushi ơi đây bạn có 7 baht/cuốn thôi. Mua có 40.000 mà ăn no dễ sợ luôn.thiệt là thích! Xong rồi hắn chở qua quán bar của Sara chơi. Cả đám ngồi tám chuyện tới khuya rồi về. Hồi nãy mình bị Picaso Rượt chạy vòng vòng. Nó mê cái khăn tắm của mình lắm. Sơ hở một chút là nó cắn xé tới tấp luôn. 

Sáng nay mình ăn có mỗi dĩa xà lách này thôi. Đang lên lịch giảm cân mà không biết chừng nào mới giảm được nữa
Thèm có con thỏ mà không biết khi nào  mới có được xài đỡ của Sara vậy
Đây là nhà mới của mình. Màu cam mới chịu nha

Hôm nay là một buổi chiều vui vẻ. Hắn đi làm về Hai đứa hì hục dọn nhà rồi trở mình đi chợ mua Quá trời đồ ăn. Nào là satay, gỏi đu đủ, Sushi nữa. Sushi ơi đây bạn có 7 baht/cuốn thôi. Mua có 40.000 mà ăn no dễ sợ luôn.thiệt là thích! Xong rồi hắn chở qua quán bar của Sara chơi. Cả đám ngồi tám chuyện tới khuya rồi về. Hồi nãy mình bị Picaso Rượt chạy vòng vòng. Nó mê cái khăn tắm của mình lắm. Sơ hở một chút là nó cắn xé tới tấp luôn. 

Sáng nay mình ăn có mỗi dĩa xà lách này thôi. Đang lên lịch giảm cân mà không biết chừng nào mới giảm được nữa
Thèm có con thỏ mà không biết khi nào  mới có được xài đỡ của Sara vậy
Đây là nhà mới của mình. Màu cam mới chịu nha

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing