0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Sài Gòn mùa này ngày nào cũng mưa tầm tã. Sáng nay đi qua mấy cty khác thu tiền mà mắc mưa nhìn thấy thương. Tội nghiệp chú xe ôm nhường áo mưa cho mình khỏi ướt thế là mình quyết định dầm mưa với chú ấy luôn. Bạn trai mình cũng từng làm thế nhưng cuối cùng về đến nơi mình vẫn trong tình trạng khô ráo vì anh ấy đã chắn hết cho mình. Trời mưa nhớ krabi ghê gớm thế là lại mò mẫm vào book 1 cái vé. Nghĩ tới nắng vàng cát trắng là hạnh phúc gì đâu mặc dù mới du lịch về vài ngày trước. Thật là chẳng thấm vào đâu. Nhớ qua đi mất. Thiệt vui vì lúc nào mình cũng có động lực để làm việc. Sống một cuộc sống đơn giản thật thích!

Sài Gòn mùa này ngày nào cũng mưa tầm tã. Sáng nay đi qua mấy cty khác thu tiền mà mắc mưa nhìn thấy thương. Tội nghiệp chú xe ôm nhường áo mưa cho mình khỏi ướt thế là mình quyết định dầm mưa với chú ấy luôn. Bạn trai mình cũng từng làm thế nhưng cuối cùng về đến nơi mình vẫn trong tình trạng khô ráo vì anh ấy đã chắn hết cho mình. Trời mưa nhớ krabi ghê gớm thế là lại mò mẫm vào book 1 cái vé. Nghĩ tới nắng vàng cát trắng là hạnh phúc gì đâu mặc dù mới du lịch về vài ngày trước. Thật là chẳng thấm vào đâu. Nhớ qua đi mất. Thiệt vui vì lúc nào mình cũng có động lực để làm việc. Sống một cuộc sống đơn giản thật thích!

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing