0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Sáng mai bay sớm rồi mà giờ nàng ấy vẫn còn lặn ngụp trong website của Agent Provocateur. Thật không tin được là tháng trước mới sale ầm ĩ mà giờ lại sale tiếp đúng là giết người không cần đao kiếm. Thế này thì La Senza với Victoria’s Secret chắc phải xách gối đi ngủ quá. Hơn 1 năm rồi mình chẳng mua nổi bất cứ gì của VS cả. Nhiều khi sale mà dù có cố gắng đành bó tay. Hôm nay AP sale nên thien hạ ùn ùn chen chân mà mua. Mà thôi cũng phải $700 mà còn có $150 có điên mới dám từ chối, dù mai có hết tiền ăn cơm thì cũng phải mua và mặc lingerie thật đẹp để có thể lên thiên đàng chứ, haha má ơi khùng quá đi. Sau 2 tiếng kiên trì mình đã xuất sắc order được và 3 em disco pasties và 3 ultra sexy stocking của mình đang ngồi máy bay stransit qua Mỹ, sau đó sẽ đi thêm nửa vòng trái đất để hội ng̣ộ với các chị em họ hàng khác trong lingerie closet của mình. Thế là chuyến này sang Thailand lại tiếp tục đói khổ cho mà xem. Hy vọng đây là phần thưởng xứng đáng cho sự lao động miệt mài của mình nhé !
Disco pasties fair with Stocking from Margot line. Perfectly me !

Sáng mai bay sớm rồi mà giờ nàng ấy vẫn còn lặn ngụp trong website của Agent Provocateur. Thật không tin được là tháng trước mới sale ầm ĩ mà giờ lại sale tiếp đúng là giết người không cần đao kiếm. Thế này thì La Senza với Victoria’s Secret chắc phải xách gối đi ngủ quá. Hơn 1 năm rồi mình chẳng mua nổi bất cứ gì của VS cả. Nhiều khi sale mà dù có cố gắng đành bó tay. Hôm nay AP sale nên thien hạ ùn ùn chen chân mà mua. Mà thôi cũng phải $700 mà còn có $150 có điên mới dám từ chối, dù mai có hết tiền ăn cơm thì cũng phải mua và mặc lingerie thật đẹp để có thể lên thiên đàng chứ, haha má ơi khùng quá đi. Sau 2 tiếng kiên trì mình đã xuất sắc order được và 3 em disco pasties và 3 ultra sexy stocking của mình đang ngồi máy bay stransit qua Mỹ, sau đó sẽ đi thêm nửa vòng trái đất để hội ng̣ộ với các chị em họ hàng khác trong lingerie closet của mình. Thế là chuyến này sang Thailand lại tiếp tục đói khổ cho mà xem. Hy vọng đây là phần thưởng xứng đáng cho sự lao động miệt mài của mình nhé !
Disco pasties fair with Stocking from Margot line. Perfectly me !

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing