0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Vừa lật đật ở dưới quê lên thì đồng bọn rủ đi ăn chơi cuối tuần.
Bạn bè lâu ngày không gặp lại đứa nào đứa nấy ú na ú nần, trong đó có cả mình

http://www.olalasexy.com.
Dạo này mình tròn xoe mặc dù cân đi cân lại chẳng dư ký nào. Mấy ngày nay chiều
nào 2 chị em cũng xách đồ đi bơi thấy rất vui. Lẽ ra phải làm điều đó từ lâu
lắm rồi nhưng hơi bị lười với lại sợ cô đơn, hihi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi
học kế tóan, ngồi cộng cộng trừ trừ nhức cả đầu nhưng phải cố gắng phấn đấu vì mục đích cao đẹp về sau

. Bây giờ
là 5:19am rồi, ko biết tự nhiên sao thức sớm thế ko biết. Thôi post hình cho
mấy bạn A4 xem rồi ngủ nào. Cạnh nhà có con chim hót inh ỏi,muốn làm thịt ghê

  .Ngủ ngon nhá sweetie !

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Vừa lật đật ở dưới quê lên thì đồng bọn rủ đi ăn chơi cuối tuần.
Bạn bè lâu ngày không gặp lại đứa nào đứa nấy ú na ú nần, trong đó có cả mình

http://www.olalasexy.com.
Dạo này mình tròn xoe mặc dù cân đi cân lại chẳng dư ký nào. Mấy ngày nay chiều
nào 2 chị em cũng xách đồ đi bơi thấy rất vui. Lẽ ra phải làm điều đó từ lâu
lắm rồi nhưng hơi bị lười với lại sợ cô đơn, hihi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi
học kế tóan, ngồi cộng cộng trừ trừ nhức cả đầu nhưng phải cố gắng phấn đấu vì mục đích cao đẹp về sau

. Bây giờ
là 5:19am rồi, ko biết tự nhiên sao thức sớm thế ko biết. Thôi post hình cho
mấy bạn A4 xem rồi ngủ nào. Cạnh nhà có con chim hót inh ỏi,muốn làm thịt ghê

  .Ngủ ngon nhá sweetie !

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing