0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Đầu tuần mà đuối sức toàn tập. Quy trình hành chính của Việt Nam thật là dã man. Nó hành mình hơn tháng nay. Cứ dăm ba ngày là phải vác bụng lên chầu chực các anh chị hành sách các kiểu. Biết vậy nên sáng nay ăn sáng hoành tráng chút lấy sức để chịu đựng các anh các chị. Đang nằm chèo queo trên ghế đợi ăn bún cá. Ngày nào hai mẹ con cũng đầu tắt mặt tối. Mệt nhưng có tiền thì cỡ nào cũng chiều hết. Công nhận mẹ của Krabi thiệt giỏi! Hôm qua mẹ chơi ngu, Krabi giận mẹ gò lên có một bên rồi cả buổi không còn đạp đùng đùng như mọi khi làm mẹ sợ tái cả mặt. 

Sáng nay mẹ ăn mì vịt quay và há cảo sò điệp, tôm kèm theo jasmine tea pot ngon tuyệt
Chủ nhật cà phê tám chuyện với cô My
Bổ sung canxi cho cục cưng của mẹ

Đầu tuần mà đuối sức toàn tập. Quy trình hành chính của Việt Nam thật là dã man. Nó hành mình hơn tháng nay. Cứ dăm ba ngày là phải vác bụng lên chầu chực các anh chị hành sách các kiểu. Biết vậy nên sáng nay ăn sáng hoành tráng chút lấy sức để chịu đựng các anh các chị. Đang nằm chèo queo trên ghế đợi ăn bún cá. Ngày nào hai mẹ con cũng đầu tắt mặt tối. Mệt nhưng có tiền thì cỡ nào cũng chiều hết. Công nhận mẹ của Krabi thiệt giỏi! Hôm qua mẹ chơi ngu, Krabi giận mẹ gò lên có một bên rồi cả buổi không còn đạp đùng đùng như mọi khi làm mẹ sợ tái cả mặt. 

Sáng nay mẹ ăn mì vịt quay và há cảo sò điệp, tôm kèm theo jasmine tea pot ngon tuyệt
Chủ nhật cà phê tám chuyện với cô My
Bổ sung canxi cho cục cưng của mẹ

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing