0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…11 giờ khuya,vừa đặt chân vào nhà đã vội chạy ngay vào phòng đóng sầm của lại,take off everything,nằm xuống cái giường quen thuộc ngày nào và lắng nghe giai điệu du dương của bài hát Rivers Flows In You…cảm giác mọi muộn phiền trôi đi mất…Muốn nghe những lời hỏi thăm,hôm nay em có mệt không nhưng lại nhận được những lời trách móc,những muộn phiền…thấy lạc lõng…

…11 giờ khuya,vừa đặt chân vào nhà đã vội chạy ngay vào phòng đóng sầm của lại,take off everything,nằm xuống cái giường quen thuộc ngày nào và lắng nghe giai điệu du dương của bài hát Rivers Flows In You…cảm giác mọi muộn phiền trôi đi mất…Muốn nghe những lời hỏi thăm,hôm nay em có mệt không nhưng lại nhận được những lời trách móc,những muộn phiền…thấy lạc lõng…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing