0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Dạo này có người bỏ bê blog rồi. Ngày nào mò lên tới giường là chỉ có ngủ mà thôi chẳng còn tha thiết hoạt động gì nữa. Người gì đâu mà ăn nhiều, làm nhiều mà chơi cũng nhiều nữa. Chẳng biết đào đâu ra năng lượng cho một tuần lăn lóc thả giàn bên thailand. Về đến vn là lại lăn xả vào cái Olalasexy for him mới mở. Chiều nay vừa hoàn thành xong cho photoshoot đầu tiên cho thương hiệu mới. Cảm thấy thật vui và hào hứng vì thỏa mãn được đam mê của mình và làm đẹp cho mọi người. Cái lưng của mình đau quá muốn khóc luôn. Chạy tới chạy lui cả ngày tuy đau nhưng viẹ̀c gì mình làm cũng giỏi, hihi. Giờ thì ngồi dựng clip rồi sẽ lăn ra ngủ. Miss my Italian pillow so bad người yêu mình cao tới 2 mét nên thấy mấy em model lùn tịt khổ thân :))

Dạo này có người bỏ bê blog rồi. Ngày nào mò lên tới giường là chỉ có ngủ mà thôi chẳng còn tha thiết hoạt động gì nữa. Người gì đâu mà ăn nhiều, làm nhiều mà chơi cũng nhiều nữa. Chẳng biết đào đâu ra năng lượng cho một tuần lăn lóc thả giàn bên thailand. Về đến vn là lại lăn xả vào cái Olalasexy for him mới mở. Chiều nay vừa hoàn thành xong cho photoshoot đầu tiên cho thương hiệu mới. Cảm thấy thật vui và hào hứng vì thỏa mãn được đam mê của mình và làm đẹp cho mọi người. Cái lưng của mình đau quá muốn khóc luôn. Chạy tới chạy lui cả ngày tuy đau nhưng viẹ̀c gì mình làm cũng giỏi, hihi. Giờ thì ngồi dựng clip rồi sẽ lăn ra ngủ. Miss my Italian pillow so bad người yêu mình cao tới 2 mét nên thấy mấy em model lùn tịt khổ thân :))

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing