0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Vậy là đứa con tinh thần của nó chuẩn bị bước sang một bước ngoặc mới. Không biết liệu chiếc áo mới có quá rộng với nó không. Mỗi ngày nó cặm cụi tìm tòi nhích từng bước đến gần ước mơ của nó. Nói ra thì người ta cười. Thôi thì nó giấu cho mình nó. Dạo này tâm trạng nó rối bời. Lúc thì hăm hở khi nghĩ ra ý tưởng mới, lúc thì nằm buồn chèo queo vì khả năng có hạn. Nó cặm cụi với những article bằng tiếng anh dài gần mấy cây số. Nó nghiên cứu như một nhà khoa học để tìm ra chất liệu hoàn hảo. Nó biết đã đến lúc nó phải trang bị thêm kiến thức để bước vào sân chơi mới, sân chơi chỉ dành cho sự đam mê, spread the world !

Peaceful morning on Phi Phi island

Vậy là đứa con tinh thần của nó chuẩn bị bước sang một bước ngoặc mới. Không biết liệu chiếc áo mới có quá rộng với nó không. Mỗi ngày nó cặm cụi tìm tòi nhích từng bước đến gần ước mơ của nó. Nói ra thì người ta cười. Thôi thì nó giấu cho mình nó. Dạo này tâm trạng nó rối bời. Lúc thì hăm hở khi nghĩ ra ý tưởng mới, lúc thì nằm buồn chèo queo vì khả năng có hạn. Nó cặm cụi với những article bằng tiếng anh dài gần mấy cây số. Nó nghiên cứu như một nhà khoa học để tìm ra chất liệu hoàn hảo. Nó biết đã đến lúc nó phải trang bị thêm kiến thức để bước vào sân chơi mới, sân chơi chỉ dành cho sự đam mê, spread the world !

Peaceful morning on Phi Phi island

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing